Vabilo: spletni dogodki o načrtovanih hidroelektrarnah na Savi

Vabilo: spletni dogodki o načrtovanih hidroelektrarnah na Savi

Holding Slovenske elektrarne (HSE) namerava na območju srednje Save (med Ljubljano in Suhadolom) zgraditi verigo 10 novih hidroelektrarn (HE). Ob izlivu Krke v Savo pa je načrtovana še ena, HE Mokrice. Skupaj z že obstoječimi HE na Savi bi to pomenilo kar 18 zaporednih jezov od Mavčič do hrvaške meje. Takšen poseg bi pomenil neizogibno kršenje evropske in slovenske naravovarstvene zakonodaje ter pričakovane negativne vplive na okolje, naravo in ljudi. Med 17. februarjem in 10. marcem 2022 vas zato vsak četrtek ob 19h vabimo na spletne dogodke (predavanja, intervjuje). Pridite in izvedeli boste več o pomenu naše najdaljše reke, o tem, zakaj jo je vredno ohranjati zdravo in prosto tekočo, […]

Ob svetovnem dnevu mokrišč 2. 2. 2022

Ob svetovnem dnevu mokrišč 2. 2. 2022

2 februarja praznujemo svetovni dan mokrišč. Pa se kdaj vprašamo, zakaj so mokrišča sploh pomembna in še več, zakaj izginjajo in kako to zaustaviti? Mokrišča se nam morda zdijo nekoristna, toda v resnici imajo zelo pomembno vlogo pri blaženju podnebnih sprememb in čiščenju vode. Prav tako pa zaradi specifičnih razmer predstavljajo pravo bogastvo biodiverzitete. Mokrišča skrivajo v sebi zalogo vode, iz katere se lahko napaja tudi podtalnica. Njihova sposobnost zadrževanja vode je izjemnega pomena še posebej sedaj, ko so suše vse dolgotrajnejše, odtekanje vode s travnikov in polj pa je hitrejše. Mokrišča so naravni filter, ki čisti vodo. Mokrišča predstavljajo zaščito pred poplavami; poplavni travniki in gozdovi lahko sprejmejo velike […]

Balkan river defence prejemnik nagrade Paddler’s award

Balkan river defence prejemnik nagrade Paddler’s award

Balkan river defence, gibanje za ohranitev prosto tekočih rek, je za svoja dolgoletna prizadevanja in uspehe prejel mednarodno nagrado Paddler’s Award. Nagrado podeljuje Kayak Session Magazine, ki je Balkan river defence v mednarodni konkurenci izbral za neprofitno organizacijo leta 2021. Bravo in iskrene čestitke! Več o tem na povezavi: https://www.kayaksession.com/2021-paddlers-awards-winners-balkan-river-defense-brd-non-profit-category/?fbclid=IwAR0eOK-CvncOmZBAzjJw4FcWmmo8dgH9UB5UkPmJ3kiZ9jWmX8A9scK0jUA

Predstavitev problematike hidroelektrarn županom

Predstavitev problematike hidroelektrarn županom

Problematiko novih hidroelektrarn (HE) na srednji Savi smo tokrat predstavili zasavskim županom v občinah Trbovlje, Hrastnik, Litija in Zagorje ob Savi. Menimo namreč, da je pomembno, da so lokalnim voditeljem predstavljene vse možnosti in verjetne posledice takšnih posegov v Savo. Tako pomembno odločitev, kot je umestitev novih hidroelektrarn na že obremenjeno reko, bo zaradi pričakovanih negativnih vplivov na ljudi, okolje in naravo potrebno res dobro premisliti. Na hidroelektrarnah  – glede na stanje na spodnji Savi – ni pričakovati izobilja novih delovnih mest za lokalne skupnosti. Ravno nasprotno. Gradnja nove verige HE na Savi bi pomenila uničenje reke od Mavčič do hrvaške meje za vse prihodnje generacije. S tem pa bomo […]

Je koncesijska pogodba za hidroelektrarne na srednji Savi sploh zakonita?

Je koncesijska pogodba za hidroelektrarne na srednji Savi sploh zakonita?

V petek, 10.12.2021, je državni zbor na seji Komisije za nadzor javnih financ sklenil, da mora koncesijska pogodba za hidroelektrarne na srednji Savi zaradi potencialnih nezakonitosti v revizijo na Računsko sodišče. Seje so se udeležili tudi predstavniki skupine Za Savo, ki so izpostavili, kaj vse je v pogodbi sporno in zakaj bi bile nove HE na Savi škodljive za okolje in naravo. Koncesijska pogodba za HE na srednji Savi je sporna iz več razlogov:  – Napisana je tako, da omogoča finančno izredno ugodne pogoje za koncesionarja (HSE – Holding slovenske elektrarne d.o.o.) in neugodne pogoje za koncedenta, ki je v tem primeru država.  – Pogodba namiguje na pokrivanje rizikov oz. […]

Andreji Slameršek nagrada Wolfganga Staaba

Andreji Slameršek nagrada Wolfganga Staaba

Andreja Slameršek, predsednica Društva za preučevanje rib Slovenije (DPRS) je za svoje izjemno delo 11.novembra prejela nagrado Wolfganga Staaba za ohranjanje narave za leto 2021. Nagrado je prejela za ohranitev edinstvenih in ekološko dragocenih poplavnih pokrajin ob Savi in Muri. Je prva prejemnica nagrade, ki ni Nemka. Slamerškova se že več let bori za ohranjanje prosto tekočih rek in opozarja na okoljsko problematiko hidroelektrarn. Bila je vodja kampanje za ohranitev prosto tekoče Mure, pred kratkim pa je upravno sodišče pritrdilo njeni tožbi glede hidroelektrarne Mokrice na Savi in postopek sporne gradnje vrnilo na začetek. Čestitke in zahvalo za njeno delo izrekamo Andreji tudi v skupini Za Savo!

Poziv Združenim Narodom

Poziv Združenim Narodom

Preko 570 strokovnjakov iz 97 držav sveta spodbujajo Združene Narode h krepitvi zaščite biodiverzitete sladkih voda v času, ko se človeštvo spopada s katastrofalnimi izgubami sladkovodnih vrst in habitatov. https://www.internationalrivers.org/news/press-release-more-than-570-experts-from-97-countries- urge-the-un-to-strengthen-freshwater-biodiversity-protections-as-humanity-faces-catastrophic- losses-of-aquatic-species-and-habitats/

Podpiši peticijo za čisto pitno vodo v Anhovem

Podpiši peticijo za čisto pitno vodo v Anhovem

1100 prebivalcev Anhovega še vedno nima urejenega vodovoda, ki bi bil ločen od industrije in jim zagotavljal čisto pitno vodo. Predstavniki nevladnih organizacij, društev in iniciativ v okviru gibanja Za pitno vodo so se zato odločili za zbiranje podpisov,  obenem pa bodo skupaj s podpisi v državni zbor vložili tudi amandma, v katerem zahtevajo, da se s proračunskimi sredstvi končno uredi nov vodovod v Anhovem. Poslanci bodo namreč že v naslednjih 14 dneh sprejemali državni proračun za prihodnji dve leti. Vabljen/-a, da še danes prispevaš svoj podpis za zagotovitev čiste pitne vode v Anhovem tudi ti: PETICIJA: PITNA VODA ZA ANHOVO