Avtor: Paul Veenvliet

Viri:

 1. Mori, N. et al. 2020. Pogled pod površje – živi svet v podzemnih vodah rečnih nanosov. Vodni dnevi 2020.
 2. Kralj A. 11. 10. 2020. Tveganja gradnje »zelenih« HE na Savi: od izumrtja rib do ogrožene pitne vode. 24ur.com
 3. Žlebnik L.  1982. Hidrogeološke razmere na Dravskem polju. Geologija 25/1, 151-164, Ljubljana.
 4. Uhan, J. (ur.) 2014. Količinsko stanje podzemnih voda v Sloveniji: poročilo o monitoringu v letu 2012. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Ljubljana.
 5. Mccartney. M., Sullivan C. in Acreman M. 2001. Ecosystem impacts of large dams. Background Paper Nr. 2, Prepared for IUCN / UNEP / WCD. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources and the United Nations Environmental Programme.
 6. Toman, M. J. 2020: Gradnja hidroelektrarn je eden najbolj destruktivnih posegov v rečni ekosistem.
 7. Kondolf M.G. 1997. Hungry Water: Effects of Dams and Gravel Mining on River Channels. Environmental Management Vol. 21, No. 4, pp. 533–551.
 8. Močnik, B. 11. 01. 2018. Reka mulja usodna predvsem za ikre. Delo.
 9. Bavčar J. 10. 06. 2019. Viri pitne vode: količino podzemne vode bolj ogrožamo sami kot podnebne spremembe. Delo in dom (elektronska oblika).
 10. Deemer B. R. et al. 2016. Greenhouse emissions from reservoir water surfaces: a new global sythesis.BioScience, Volume 66, Issue 11, Pages 949–964.
 11. Maeck , A. et al. 2013. Sediment Trapping by Dams Creates Methane Emission Hot Spots. | Environ. Sci. Technol. 2013, 47, 8130−8137.
 12. Vorkapić M. 29. 07. 2020. Na tem mestu že več utopitev, vse zaradi nenadnega dviga vode. 24ur.com
 13. Slovenska turistična organizacija, 2020.
 14. Rak. G. in Brenčič, M. 2020. Optimizacija obratovanja verige hidroelektrarn na spodnji Savi v času poplavnih dogodkov – optimization of hpps chain operation on the lower Sava during flood events. Acta hydrotechnica 32/57, 91-106. Ljubljana.
 15. Šelek M. 29. 08. 2020. Slovenija, dežela čedalje pogostejših poplav? Novice.svet24.si
 16. European Environmental Agency, 2017.
 17. European Comission.
 18. Trobec, T. 2011.  Vodogradbeni protipoplavni ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem hudourniških poplav kot sestavni del obvladovanja poplavnega tveganja = Structural measures as an integral part of flash flood risk management. Dela 35, 103-124.
 19. Vovk Korže, A. in Vrhovšek, D. 2007. EKOREMEDIACIJE ZA DOSEGANJE OKOLJSKIH CILJEV V SLOVENIJI. Revija za geografijo 1-2, 39-53
 20. European Comission, 2020
 21. Milošič F. 08. 11. 2012. HE Formin – največje gorje Ptujskega polja. Delo.
 22. Frantar P. 2008. Poplave – njihove značilnosti in poplavne razmere v Sloveniji. Geografski obzornik, letnik 55, št. 3, st. 10-16.