Zemljevid reke Save v Sloveniji. Z različnimi interaktivnimi sloji predstavlja lokacije obstoječih jezov, lokacije načrtovanih jezov ter hidromorfologijo reke Save po EN 14614 standardu vodenja kakovosti vode za ocenjevanje hidromorfoloških značilnosti rek (hidromorfološki sloj je prispeval Riverwatch).