Rovšek K. Primerjava variant HE Litija z vidika vplivov na prostorski razvoj mesta Litija. Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2018. Str. 22: Načrtovane HE na srednji Savi (prirejeno po Sklep o načinu umeščanja …, 2014)

Holding Slovenske elektrarne (HSE) namerava na območju srednje Save graditi verigo 10 hidroelektrarn: HE Suhadol, HE Trbovlje, HE Renke, HE Ponoviče, HE Kresnice, HE Jevnica, HE Zalog, HE Šentjakob, HE Gameljne in HE Tacen. Na seznam pospešenih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji koronavirusa je minister Andrej Vizjak uvrstil tri: HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke. Usklajevanje z lokalnimi skupnostmi je v času protikoronskih ukrepov potekalo na sestankih za zaprtimi vrati občin. O argumentih, ki ne govorijo v prid hidroelektrarnam, v javnosti praktično ni razprave.

Koncesijska pogodba z občinami Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Laško je bila predstavljena na občinskih svetih omenjenih občin v drugi polovici septembra (zadnja seja je bila 28.9.2020 v Litiji). Predstavitvi koncesijske pogodbe je že 2.10.2020 sledil njen podpis.

Koncesija o izrabi reke za hidroenergijo se podpisuje za celoten odsek reke Save od Ježice do Suhadola, v Sporazum (o ureditvi načina izvajanja koncesije za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola) pa je vključenih le 5 občin. Vse dodatne lokacije hidroelektrarn med Litijo in Medvodami bi tako bile dodane samo s podpisom aneksov in sporazuma ne morejo več ogroziti.