Kdo smo

Boj za reko Savo, prebivalce, ki živijo ob njej, okoliške travnike, pašnike in gozdove je združil pestro druščino nevladnih organizacij, civilnih iniciativ in gibanj.  

Naš namen je odpreti široko razpravo o škodljivih učinkih hidroelektrarn na lokalno skupnost in naravo, predvsem pa zagovarjati sonaravnejše rešitve, ki spoštujejo ljudi, lokalne skupnosti in naravo. Naša vizija je ohranitev edinega še ohranjenega sklenjenega odseka Save v Sloveniji in sonaraven, trajnostni razvoj Zasavja.

Tule se predstavljamo:

Društvo Eko krog

Ravenska vas 3
1420 Zagorje ob Savi
www.ekokrog.org
eko.krog@gmail.com

V več kot 10 letni bitki smo uspeli dokazati, da je cementarna Lafarge Trbovlje delovala brez ustreznega okoljevarstvenega dovoljenja. Eko krog in Uroš Macerl sta aprila 2017 za svoja prizadevanja prejela mednarodno Goldmanovo okoljsko priznanje za Evropo. Nadaljujemo s sodelovanjem pri sprejemanju okoljske zakonodaje in reševanju konkretnih problemov s povezovanjem ter prenašanjem izkušenj drugim okoljskim aktivistom.

Zavod Leeway Collective

Zgornja Lipnica 24 a
4246 Kamna Gorica
www.leeway-collective.com
home@leeway-collective.com

Od začetka delovanja leta 2015 si prizadevamo za promocijo in varovanje vodnih ekosistemov, še posebej zadnjih divjih rek Evrope. Za naš glavni projekt Balkan Rivers Tour, ki je prerasel v gibanje Balkan River Defence in je aktivno udeleženo v reševanje rek v 9 državah Balkana je direktor zavoda Rok Rozman leta 2017 prejel nagrado Zlato veslo. Naš celovečerni dokumentarni film Nepoškodovane (The Undamaged) je bil prikazan na 37 filmskih festivalih v 33 državah ter osvojil 11 nagrad.

LUTRA, inštitut za ohranjanje naravne dediščine

Pot ilegalcev 17
1210 Ljubljana – Šentvid
www.lutra.si
info@lutra.si

Inštitut LUTRA je neprofitni zasebni zavod, ki deluje od leta 1998, zadnje desetletje s statusom v javnem interesu varstva okolja in ohranjanja narave. Naša osrednja skrb je namenjena celinskim vodam in njihovi biodiverziteti z vidro (Lutra lutra) kot krovno ter hkrati sporočilno vrsto, ki nam pomaga pri izobraževanju in širjenju ekološke zavesti v javnosti. V zadnjih letih se ji pridružuje ekosistemski inženir – bober, ki se vrača v svoje zgodovinske habitate. Največ teh dejavnosti se odvija v izobraževalnem centru AQUALUTRA na Goričkem, ki ga vodi in upravlja Inštitut LUTRA. Z raziskovanjem vidrinega življenja in razširjenosti vrste v naravi skušamo bolje razumeti njeno vlogo in soodvisnost vrst v naravnih vodnih ekosistemih. Prepričani smo, da le znanje, doslednost in pokončnost vodijo do kakovostnega ohranjanja narave, do katere imamo še vse preveč antropocentričen odnos. V tem okviru naša posebna skrb velja reki Savi, osrednji vodni žili in habitatnemu koridorju v Sloveniji, ki bi morala teči prosta, čista in naravna.

Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS)

Polanškova ulica 24
1231 Ljubljana – Črnuče
http://www.dprs.si/sl
info.dprslovenije@gmail.com

Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) je nevladna strokovna naravovarstvena organizacija, katere osnovno poslanstvo je varovanje sladkovodnih rib in njihovih habitatov z raziskavami, naravovarstvenimi aktivnostmi in izobraževalno dejavnostjo. DPRS že od leta 2010 zelo aktivno deluje na področju zakonodajnih, strateških, upravnih in sodnih postopkov povezanih z varstvom narave, med drugim tudi postopkov umeščanja objektov za energetsko izrabo rek, kjer tudi orje ledino v slovenskem pravnem prostoru. V eni izmed sodb je Upravno sodišče priznalo DPRS status “watchdog” organizacije, organizacije, ki nadzira javne politike. Pri bitkah za reke sodeluje z mednarodno priznanimi ihtiologi in organizacijami. Zavzema se za ohranitev in revitalizacijo zadnjih koščkov prosto tekočih rek, med katere sodi tudi srednja Sava, ki je ocenjena kot eden največjih in najpomembnejših rečnih odsekov za sulca (Hucho hucho) na Balkanu. Ostro nasprotuje gradnji vseh HE.

 

Balkan River Defence

www.balkanriverdefence.org
info@balkanriverdefence.org

Mednarodno gibanje za zaščito divjih rek s sedežem v Sloveniji je aktivno v 9 državah balkanskega polotoka. V okviru gibanja so bili med leti 2016 in 2019 izpeljani štirje Balkan Rivers Tour-i, ki so vsak zase in skupno največja direktna akcija za reševanje rek v Evropi. Gibanje združuje mnoge organizacije in civilne iniciative iz vsega sveta ter predvsem podpira lokalne boje za reke in trajnostni način življenja domačinov ob rekah. Dokazuje, da je naravovarstvo pomembna in kul dejavnost, ki se ji lahko priključi vsak.

Mladi za podnebno pravičnost

https://www.facebook.com/mladizapodnebnopravicnost
mladizapodnebnopravicnost@gmail.com

Mladi za podnebno pravičnost smo samoorganizirano gibanje mladih, ki se na mednarodni, državni in lokalni ravni borimo za dostojno življenje na ekološko pestrem in ohranjenem planetu za vse. V zadnjih dveh letih smo organizirali mnogotere akcije in dogodke ter tudi dva vseslovenska podnebna štrajka. V sklopu slednjih je več kot 12.000 bork in borcev zasedlo ulice in trge slovenskih mest in vasi ter od politikov zahtevalo konkretne, ljudem in naravi prijazne ukrepe.

Civilna iniciativa za ekosocialno družbo in razvoj Zasavja

ekosoczasavje@gmail.com

Civilna iniciativa za ekosocialno družbo in razvoj Zasavja, je bila ustanovljena kot odgovor na vse večje družbene in okoljske probleme v regiji Zasavje v letu 2019. Nereševanje okoljskih problemov v regiji zaradi pretekle energetsko-rudarske dejavnosti in njihovo nadaljevanje v času samostojne države je regijo tudi zaradi vztrajanja na panogah povezanih s fosilnimi gorivi, ki so jih v drugih državah že začeli opuščati, divjega lastninjenja in neustreznega prestrukturiranja gospodarstva, pahnilo v stanje, ko regija po številnih kazalcih zaseda nehvaležno zadnje mesto v Sloveniji. Naš cilj je preprečiti negativno delovanje posameznikov in političnih elit v regiji in širše, tako na okoljskem kot družbeno socialnem področju, ter spodbujanje k okoljski in družbeni angažiranosti najširše družbe, ki temelji na solidarnosti, empatiji in sožitju človeka in narave. 

Civilna iniciativa #ZaSavo Litija

https://www.facebook.com/ZaSavo-985093701656096 

#ZaSavo je lokalna iniciativa, ki si od leta 2018 prizadeva za vključevanje skupnosti v postopke odločanja o gradnji hidroelektrarn in ohranjanje reke Save. Nastala je na pobudo lokalnega prebivalstva v Litiji. Sodelovali so v Balkan Rivers Tour-u 3 in organizirali več izobraževalnih dogodkov ob mednarodnem dnevu reke Save. Iniciativa se je dodatno aktivirala in razširila ob seji občinskega sveta oktobra 2020, na kateri so odločali o podpisu koncesijske pogodbe o rabi vodnih virov in še naprej vključuje lokalne prebivalce v boj za Savo. 

Želite izvedeti več?

Prijavite se za prejemanje naših novic in obvestil.