Pritiski na državne institucije v postopku za gradnjo HE Mokrice

Pritiski na državne institucije v postopku za gradnjo HE Mokrice

V javnost je prišla novica o hudih pritiskih, ki jih je bil deležen Zavod za ribištvo Slovenije (ZZRS) po tem, ko so za izgradnjo hidroelektrarne Mokrice marca letos izdali argumentirano negativno mnenje. Po izdaji mnenja so bili namreč poklicani na zagovor na svoje krovno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mnenje pa se je nato praktično “čez noč” spremenilo v pozitivno. Pa ne le to. Da je nekaj očitno narobe, kaže tudi dejstvo, da so pod negativno mnenje podpisani strokovnjaki, medtem ko so iz pozitivnega mnenja izginili tako vsi strokovnjaki kot tudi strokovno argumentirana vsebina. V negativnem mnenju je bilo jasno navedeno, da poseg gradnje HE Mokrice ni sprejemljiv zaradi nezadostne […]

Veta ne bo, na vrsti je referendum

Veta ne bo, na vrsti je referendum

V manj kot tednu dni je organizacijam, ki vodimo www.zapitnovodo.si uspelo zbrati več kot 9000 podpisov za vložitev pobude za referendum. To pa je sedaj tudi edina preostala možnost, da zaščitimo naše vodne vire in preprečimo uzakonjenje škodljivih posegov na in ob vodah. Državni svet se je namreč včeraj kljub nasprotovanju stroke in civilne družbe opredelil proti vetu na sporni zakon. Naših vodnih virov ne damo, gremo naprej! Kaj bi sporna sprememba Zakona o vodah (37. člen) po novem dovolila? Gradnje objektov v javni rabi na vodnih in priobalnih zemljiščih, kar pa niso samo igrišča za otroke, kot rad poudarja okoljski minister. To namreč pomeni tudi možnost gradnje hotelov, restavracij, […]

Vabljeni k oddaji podpisa za referendum o sporni noveli zakona o vodah

Vabljeni k oddaji podpisa za referendum o sporni noveli zakona o vodah

Državni zbor je kljub množični podpori Peticije za pitno vodo (podpisov je že preko 42.000) sprejel sporne spremembe 37. člena. Zato so v okviru iste kampanje (Za pitno vodo), kjer sodelujeta stroka in civilna družba, začeli z zbiranjem podpisov za razpis zakonodajnega referenduma. Obrazec lahko dobite na tej povezavi: https://zapitnovodo.si/…/REFERENDUM-OBRAZEC-Za-Pitno… Držimo pesti tudi za odložilni veto v Državnem svetu, zato se še vedno nadaljuje tudi zbiranje podpisov peticije: https://zapitnovodo.si/ Pred glasovanjem v Državnem svetu bo peticija z vsemi podpisniki poslana svetnikom. Vabljeni k oddaji svojega podpisa, da ohranimo naše javno dobro, vodno dediščino, za prihodnje generacije!

Peticija za umik spornega predloga novele Zakona o vodah

Peticija za umik spornega predloga novele Zakona o vodah

Ministrstvo za okolje in prostor je po pritiskih strokovnih združenj in civilne družbe vendarle umaknilo sporno točko 69. člena, s katero bi se omogočilo gradnjo proizvodnih naprav z nevarnimi snovmi in odlagališč odpadkov na vodovarstvenih območjih. V noveli pa kljub opozorilom strokovnjakov in civilne družbe še vedno ostaja sporen 37. člen, ki bi dovolil do sedaj prepovedane posege na vodnih in priobalnih zemljiščih. S tem pa v enaki meri odpira nesprejemljiva tveganja za kakovost pitne vode. Vodni in obvodni prostori, predvsem ob tekočih površinskih vodah, so namreč zelo pomembni tudi za varovanje podzemne vode in posledično glavnih virov pitne vode. Reke na svoji poti drenirajo podzemno vodo iz vodonosnikov in […]

Podcast o Savi, HE in sulcu

Podcast o Savi, HE in sulcu

Člana skupine Za Savo in gibanja Balkan River defence, biologa Rok Rozman in Brina Sotenšek, v ribiškem podcastu Dober prijem o tem, zakaj je potrebno ohraniti prosto tekočo srednjo Savo in kaj bi nove hidroelektrarne pomenile za obstoj ene naših najbolj karizmatičnih vrst rib, sulca. Vabljeni k poslušanju! https://www.doberprijem.com/2021/03/04/003-zakaj-se-moramo-boriti-za-prosto-tekco-savo/

Vsi amandmaji k Zakonu o vodah na odboru sprejeti

Vsi amandmaji k Zakonu o vodah na odboru sprejeti

Odbor za infrastrukturo in okolje je na današnjem glasovanju o spremembah Zakona o vodah potrdil vse predlagane amandmaje koalicije. Spremembe mora potrditi še Državni zbor in potem je zadeva pečena. Kaj to pomeni? Da bo Direkcija za vode tista, ki bo odločala kaj se sme in kaj ne ob rekah, potokih, jezerih, morjih, na vodovarstvenih območjih in ob izvirih. Da bodo investitorji privarčevali na času in denarju in bo konec leta ob vodi še več betona in nevarnih kemikalij. Več info tule: https://www.delo.si/novice/slovenija/odlocitev-o-tem-kaksno-vodo-bomo-pili-danes-skozi-prvi-sito/

Poslanci na predlog vlade odločajo o poslabšanju varnosti pitne vode

Poslanci na predlog vlade odločajo o poslabšanju varnosti pitne vode

Danes so organizacije Eko krog, Eko Anhovo in CI Danes javnost seznanile z novo uničujočo potezo vlade. Vlada namreč po skrajšanem postopku parlamentu predlaga spremembe Zakona o vodah, s katerimi bi zaradi parcialnih ekonomskih koristi naše vodne vire, vključno s pitno vodo, izpostavili posegom z negativnim vplivom na naravo, okolje in zdravje ljudi. Obstoječi Zakon o vodah ščiti vodne vire pred ogrožanjem kakovosti voda ali vplivom na njihovo izdatnost in pretočnost. S predlaganimi spremembami bodo dovoljene izjeme, po katerih bi bila na vodovarstvenih območjih dovoljena gradnja in delovanje naprav namenjenih proizvodnim dejavnostim, v katere so lahko vključene tudi nevarne snovi in za katere je potrebno okoljevarstveno soglasje. Na vodnih in priobalnih […]

Uspešna zgodba o boju proti HE iz Balkana

Uspešna zgodba o boju proti HE iz Balkana

Na Mongabay Newscast lahko prisluhnete Ani Čolović Leskoški, ki govori o načrtih za 3000 novih hidroelektrarn na Balkanu, vplivih, ki jih bodo ti projekti imeli na najbolj ohranjene reke v Evropi ter o tem, ali je hidroenergija sploh lahko rešitev za podnebne spremembe. Ana je biologinja in ustanoviteljica ter direktorica organizacije Eko-Svest, Centra za okoljske raziskave iz Severne Makedonije, ter sodelavka WWF-Adria. Anino delovanje je bilo ključnega pomena v kampanji »Rešimo Mavrovo«, ki je uspešno ustavila gradnjo dveh večjih hidroelektrarn v Nacionalnem parku Mavrovo v Severni Makedoniji. Za svoje delo je leta 2019 prejela Goldmanovo nagrado. Ano lahko v angleščini poslušate na tej povezavi, pogovor z njo se prične na […]

Slovenski strokovnjaki opozarjajo, da HE niso rešitev za podnebno krizo!

Slovenski strokovnjaki opozarjajo, da HE niso rešitev za podnebno krizo!

Tudi dr. Lučka Kajfež Bogataj opozarja, da hidroelektrarne NISO rešitev za podnebno krizo: ” Podnebne spremembe bodo močno spremenile padavinski režim. Tako je pričakovati vse več poletnih suš – do konca stoletja je te pričakovati praktično vsako leto -, po drugi strani pa takrat, ko bomo imeli padavine, bodo te zelo močne, posledica česar bodo poplave. Obenem se bo pozimi količina padavin povečala, bo pa vedno manj snega, ki bi to vodo zadrževal. Tako suše kot izjemne padavine bodo spremenile režim rek, je v sredo opozorila mag. Mojca Dolinar z Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO). Klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj pa je ob tem ocenila, da je v luči […]

Gradbeno dovoljenje za HE Mokrice začasno zadržano

Gradbeno dovoljenje za HE Mokrice začasno zadržano

Društvo za preučevanje rib Slovenije je doseglo novo pomembno zmago! Upravno sodišče je začasno zadržalo izdajo gradbenega dovoljenja za hidroelektrarno Mokrice. Hidroelektrarne so tehnologija preteklosti, preidimo k ljudem, lokalnim skupnostnim in naravi prijaznejšemu razvoju. Več info: http://www.dprs.si/sl/223-sodisce-zamrznilo-izdajo-gradbenega-dovoljenja.html