Zbiramo 40.000 podpisov v podporo referendumu Za pitno vodo
Danes, 20.4.2021, je pričel teči 35-dnevni rok za zbiranje 40.000 overjenih podpisov v podporo zahtevi za referendum ZA PITNO VODO, s katerim bo mogoče zavrniti sporno novelo Zakona o vodah. Novela bi med drugim omogočila razširjene možnosti posegov na vodna in priobalna zemljišča (spremenjeni 37. člen), ki do sedaj niso bili dovoljeni.

Podpis je mogoče oddati z digitalnim podpisom preko SIGENCE ali fizično z overitvijo na upravnih enotah.

Vse info o oddaji podpisov najdete tule: https://zapitnovodo.si/

ZAKAJ ŽELIMO UMIK NOVELE ZAKONA O VODAH?

– Razširjeni posegi na vodnih in priobalnih območjih pomenijo veliko tveganje za onesnaženje površinskih in z njimi povezanih podzemnih voda, ki so vir naše kakovostne pitne vode. Sladkovodni ekosistemi so poleg tega že med najbolj ogroženimi in če jih želimo ohraniti, nikakor ni sprejemljivo, da to stanje še poslabšujemo z novimi posegi.

– Nove gradnje na vodnih in priobalnih zemljiščih bi poslabšale poplavno varnost, saj bi s tem pozidali naravne razlivne površine za visoke vode. To pomeni, da bi se visoke vode morale razliti nekje drugje, po možnosti tam, kjer jih nočemo – recimo v strnjenih naseljih.

– Novi zakon bi ponudil več možnosti za privatizacijo dostopa do vode.

– Voda je javno dobro, ki mora biti dostopna vsem. Objekti za javno rabo pa kljub svojemu imenu NISO javno dobro, saj so lahko v zasebni lasti, za njihovo uporabo pa je v resnici pogosto potrebno plačati.  Med objekte v javni rabi namreč spadajo tudi hoteli, restavracije, nakupovalna središča, bencinski servisi, kemične čistilnice, pralnice in drugi objekti, ki na vodna in priobalna zemljišča ne sodijo.