Ali bo interes kapitala prevladal nad javno koristjo ohranjanja narave?

Kljub škodi za naravo, ki jo je na spodnji Savi že povzročilo kar pet zaporednih hidroelektrarn, vlada vztraja pri gradnji šeste v verigi, hidroelektrarne Mokrice.

Izgradnja HE Mokrice bi uničila edini še preostali prosto tekoči košček spodnje Save med Brežicami in hrvaško mejo. Zajezitev bi poplavila tudi izlivni del Krke. Obe območji sta zavarovani kot Natura 2000. Upravno sodišče je zaenkrat zadržalo izdajo gradbenega dovoljenja do končne odločitve o tem, ali bo javna korist energetike prevladala nad javno koristjo ohranjanja narave. Vpliv hidroelektrarn na spodnjo Savo pa je že več let jasen. Po izgradnji jezov so najbolj občutljive vrste rib izginile, populacije drugih rečnih ribjih vrst pa so v upadanju. Akumulacije so uničile praktično vsa ribja drstišča na prodiščih. Dno Save prekriva mulj. Temperaturne in kisikove razmere v vodi so se spremenile. Ob tem pa so bili uničeni tudi izlivni deli rečnih pritokov. Do sedaj je zaradi hidroelektrarn tako uničenih že kar 47 km Save. Če bi zgradili HE Mokrice, bo to pomenilo še dodatnih 8 km. Od Vrhovega do hrvaške meje bodo tako od nekdaj žive reke ostala le še muljasta akumulacijska jezera.

Sedaj, ko so klonili že praktično vsi ostali odločevalci, je upravno sodišče zadnja trdnjava in edino upanje, da se hidroelektrarna Mokrice ne zgradi. Držimo pesti, da bo sodišče odločilo v prid Savi in ne kapitalu!