Veta ne bo, na vrsti je referendum

V manj kot tednu dni je organizacijam, ki vodimo www.zapitnovodo.si uspelo zbrati več kot 9000 podpisov za vložitev pobude za referendum. To pa je sedaj tudi edina preostala možnost, da zaščitimo naše vodne vire in preprečimo uzakonjenje škodljivih posegov na in ob vodah. Državni svet se je namreč včeraj kljub nasprotovanju stroke in civilne družbe opredelil proti vetu na sporni zakon.

Naših vodnih virov ne damo, gremo naprej!

Kaj bi sporna sprememba Zakona o vodah (37. člen) po novem dovolila?
Gradnje objektov v javni rabi na vodnih in priobalnih zemljiščih, kar pa niso samo igrišča za otroke, kot rad poudarja okoljski minister. To namreč pomeni tudi možnost gradnje hotelov, restavracij, poslovnih prostorov, parkirišč, bencinskih servisov, pralnic in kemičnih čistilnic in drugih objektov, ki bi ogrozili zdravje voda in zato na (ob)vodna zemljišča ne sodijo. Takšni posegi so v nasprotju z evropsko in slovensko zakonodajo.

V resnici pa se s tem tudi omogoča privatizacija obalnih predelov in omejuje prost dostop do vode. Objekti v javni rabi so resda namenjeni vsem, ampak z majhno opombo v drobnem tisku: za njihovo uporabo je marsikdaj potrebno plačati.