Je koncesijska pogodba za hidroelektrarne na srednji Savi sploh zakonita?

Je koncesijska pogodba za hidroelektrarne na srednji Savi sploh zakonita?

V petek, 10.12.2021, je državni zbor na seji Komisije za nadzor javnih financ sklenil, da mora koncesijska pogodba za hidroelektrarne na srednji Savi zaradi potencialnih nezakonitosti v revizijo na Računsko sodišče. Seje so se udeležili tudi predstavniki skupine Za Savo, ki so izpostavili, kaj vse je v pogodbi sporno in zakaj bi bile nove HE na Savi škodljive za okolje in naravo. Koncesijska pogodba za HE na srednji Savi je sporna iz več razlogov:  – Napisana je tako, da omogoča finančno izredno ugodne pogoje za koncesionarja (HSE – Holding slovenske elektrarne d.o.o.) in neugodne pogoje za koncedenta, ki je v tem primeru država.  – Pogodba namiguje na pokrivanje rizikov oz. […]

Andreji Slameršek nagrada Wolfganga Staaba

Andreji Slameršek nagrada Wolfganga Staaba

Andreja Slameršek, predsednica Društva za preučevanje rib Slovenije (DPRS) je za svoje izjemno delo 11.novembra prejela nagrado Wolfganga Staaba za ohranjanje narave za leto 2021. Nagrado je prejela za ohranitev edinstvenih in ekološko dragocenih poplavnih pokrajin ob Savi in Muri. Je prva prejemnica nagrade, ki ni Nemka. Slamerškova se že več let bori za ohranjanje prosto tekočih rek in opozarja na okoljsko problematiko hidroelektrarn. Bila je vodja kampanje za ohranitev prosto tekoče Mure, pred kratkim pa je upravno sodišče pritrdilo njeni tožbi glede hidroelektrarne Mokrice na Savi in postopek sporne gradnje vrnilo na začetek. Čestitke in zahvalo za njeno delo izrekamo Andreji tudi v skupini Za Savo!

Poziv Združenim Narodom

Poziv Združenim Narodom

Preko 570 strokovnjakov iz 97 držav sveta spodbujajo Združene Narode h krepitvi zaščite biodiverzitete sladkih voda v času, ko se človeštvo spopada s katastrofalnimi izgubami sladkovodnih vrst in habitatov. https://www.internationalrivers.org/news/press-release-more-than-570-experts-from-97-countries- urge-the-un-to-strengthen-freshwater-biodiversity-protections-as-humanity-faces-catastrophic- losses-of-aquatic-species-and-habitats/

Podpiši peticijo za čisto pitno vodo v Anhovem

Podpiši peticijo za čisto pitno vodo v Anhovem

1100 prebivalcev Anhovega še vedno nima urejenega vodovoda, ki bi bil ločen od industrije in jim zagotavljal čisto pitno vodo. Predstavniki nevladnih organizacij, društev in iniciativ v okviru gibanja Za pitno vodo so se zato odločili za zbiranje podpisov,  obenem pa bodo skupaj s podpisi v državni zbor vložili tudi amandma, v katerem zahtevajo, da se s proračunskimi sredstvi končno uredi nov vodovod v Anhovem. Poslanci bodo namreč že v naslednjih 14 dneh sprejemali državni proračun za prihodnji dve leti. Vabljen/-a, da še danes prispevaš svoj podpis za zagotovitev čiste pitne vode v Anhovem tudi ti: PETICIJA: PITNA VODA ZA ANHOVO

Sodišče odpravilo odločbo o prevladi javne koristi energetike v postopku za gradnjo HE Mokrice

Sodišče odpravilo odločbo o prevladi javne koristi energetike v postopku za gradnjo HE Mokrice

Upravno sodišče je ugotovilo, da je treba najprej izvesti celoten postopek presoje vplivov na okolje in šele zatem postopek prevlade javne koristi nad koristjo ohranjanja narave. Za vse vrste in habitatne tipe območij Natura 2000 Spodnja Sava in Krka s pritoki bo sedaj potrebno izvesti natančno presojo vplivov, ki je bila do sedaj zelo pomanjkljiva in neustrezna. Poleg tega pa mora tudi določiti vse omilitvene ukrepe za vsako vrsto in habitatni tip. Družba HESS navaja že znane argumente v prid gradnji HE Mokrice: energetska samozadostnost Slovenije in poplavna varnost spodnje Save. Čeprav je znano, da bi dale Mokrice zgolj 1% (!) trenutno proizvedene električne energije na leto, in čeprav bi […]

Maida Bilal iz Kruščice v BiH je dobitnica Goldmanove nagrade

Maida Bilal iz Kruščice v BiH je dobitnica Goldmanove nagrade

Maida Bilal je ena od šestih prejemnikov letošnje Goldmanove nagrade, ki jo vsako leto podeljuje Goldmanova fundacija za dosežke na področju okoljskega aktivizma. Maida je skupaj z ostalimi lokalnimi prebivalci leta 2018 uspela ustaviti projekt gradnje dveh hidroelektrarn na reki Krušćici. Domačini so se leto in pol, 24 ur dnevno, izmenjavali na straži mostu čez Krušćico in z lastnimi telesi preprečevali gradbenim strojem dostop do vode. Več bosanskih in mednarodnih medijev je takrat poročalo o pogumnih ženskah Krušćice, ki jih je med mirnim protestom na mostu pretepla policija, vendar so se naslednji dan kljub temu ponovno vrnile, da bi zaščitile svojo reko. »V čast mi je, da sem postala prejemnica […]

Referendum glede Zakona o vodah bo 11. julija

Referendum glede Zakona o vodah bo 11. julija

Referendum, kjer bomo državljani odločili, kakšne vode si želimo v prihodnje, bo v nedeljo, 11. julija 2021, predčasno glasovanje pa bo od 6. do 8. julija. Referendumsko vprašanje bo: “Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 30. marca 2021?” Če torej želimo zaščititi naše vode, si rezervirajmo enega teh dni in na referendumu obkrožimo PROTI. Samo skupaj nam lahko uspe! Če ste v dvomih, za kaj pri vsej stvari sploh gre in kdo ima prav, ko pa vendar tako nasprotniki kot pobudniki spornega zakona trdijo, da želijo zaščititi vode, je tule nekaj dejstev: […]

Za naravo ob Savo II.

Za naravo ob Savo II.

V nedeljo, 30.5., dva dni pred mednarodnim dnevom Save, bodo litijski borci že drugič organizirali dogodek Za naravo ob Savo. Ob 9.00 se dobimo pri mostu v Kresnicah, od koder bomo hodili, kolesarili ali veslali do Litije. Pohodniki bomo po poti pobirali smeti in s tem očistili bregove Save. Ob 13.00 se dobimo pred Mladinskim centrom Litija, kjer se bomo malo okrepčali in imeli okroglo mizo o Savi, na kateri se nam bodo pridružili tudi Uroš Macerl iz Ekokroga, Brina Sotenšek iz Balkan River Defence in Marjana H. Adamič iz Inštituta za ohranjanje naravne dediščine Lutra. Pridruži se nam, da naredimo ta dogodek tradicionalen! Več info pa TULE.

Ali bo interes kapitala prevladal nad javno koristjo ohranjanja narave?

Ali bo interes kapitala prevladal nad javno koristjo ohranjanja narave?

Kljub škodi za naravo, ki jo je na spodnji Savi že povzročilo kar pet zaporednih hidroelektrarn, vlada vztraja pri gradnji šeste v verigi, hidroelektrarne Mokrice. Izgradnja HE Mokrice bi uničila edini še preostali prosto tekoči košček spodnje Save med Brežicami in hrvaško mejo. Zajezitev bi poplavila tudi izlivni del Krke. Obe območji sta zavarovani kot Natura 2000. Upravno sodišče je zaenkrat zadržalo izdajo gradbenega dovoljenja do končne odločitve o tem, ali bo javna korist energetike prevladala nad javno koristjo ohranjanja narave. Vpliv hidroelektrarn na spodnjo Savo pa je že več let jasen. Po izgradnji jezov so najbolj občutljive vrste rib izginile, populacije drugih rečnih ribjih vrst pa so v upadanju. […]