Komedija ali žalostna realnost?

Komedija ali žalostna realnost?

O tem vprašanju lahko presodite sami ob ogledu videa na spodnji povezavi. V gibanju Balkan river defence so ustvarili odlično parodijo zgodbe s hidroelektrarnami na Savi. Priporočamo ogled, smeh je zagotovljen;) Marsikatera dejstva pa (žal) tudi govorijo svoje. Video si lahko ogledate TUKAJ.    

Mnenja strokovnjakov o vplivih na okolje morajo biti avtonomna

Mnenja strokovnjakov o vplivih na okolje morajo biti avtonomna

V ponedeljek, 12.02.2024, smo člani skupine Za Savo in gibanja Mladi za podnebno pravičnost sklicali tiskovno konferenco, na kateri smo želeli opozoriti na problematiko strokovne avtonomije javnih inštitucij. Zavod za varstvo narave (ZRSVN) in Zavod za ribištvo (ZZRS) sta namreč tako na okoljsko poročilo kot tudi osnutek Državnega prostorskega načrta za prve tri HE na srednji Savi podala negativno mnenje. Od takrat sta imela oba zavoda že več usklajevalnih sestankov z investitorji in avtorji okoljskega poročila, vse z namenom dobiti pozitivno mnenje. »Današnjo tiskovno konferenco smo sklicali zato, ker nas zelo skrbi, da so mnenja strokovnjakov, zaposlenih v javnih zavodih, premalo upoštevana. Opozoriti želimo, da pri tovrstnih projektih tako rekoč […]

Okoljsko poročilo o HE na srednji Savi zavrnjeno!

Okoljsko poročilo o HE na srednji Savi zavrnjeno!

Od jeseni 2021 je v teku postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za državni prostorski načrt za hidroelektrarno (HE) Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke na srednji Savi. Okoljsko poročilo za omenjene tri hidroelektrarne je pripravilo podjetje Aquarius d.o.o. Od nevladnih organizacij v postopku sodelujejo DPRS, Eko krog in PIC. Svoja stališča smo nevladne organizacije 14.12.2023 predstavile tudi na novinarski konferenci. Mnenja na okoljsko poročilo so podali tudi državni nosilci urejanja prostora oziroma mnenjedajalci – pristojna ministrstva in javni zavodi. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Sektor kmetijstvo, Direkcija RS za vode (DRSV), Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) in Zavod za ribištvo Slovenije (ZZRS) so zahtevali popravke […]

HE na srednji Savi: Okoljsko poročilo ne daje pravih ocen

HE na srednji Savi: Okoljsko poročilo ne daje pravih ocen

Ljubljana, 14.12.2023 – Nevladne organizacije, združene v skupini Za Savo, smo kritične do postopka umeščanja prvih treh HE na srednji Savi. Okoljsko poročilo ne obravnava cele verige 9 – 12 predvidenih HE, negativni vplivi na naravo in okolje so podcenjeni, precenjeni pa pozitivni vplivi na proizvodnjo elektrike in emisije CO2. HSE namerava na območju srednje Save med Ljubljano in Suhadolom zgraditi verigo 9 – 12 hidroelektrarn. Trenutno je v teku postopek sprejemanja Državnega prostorskega načrta (DPN) za prve tri: HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol. Vlada se je v koalicijski pogodbi zavezala, da bo preverila smotrnost gradnje novih HE na srednji Savi ter trajnostno izkoriščala naravne vire in ohranjala naravne habitate […]

Državni prostorski načrt za gradnjo HE Suhadol, Trbovlje in Renke na srednji Savi

Državni prostorski načrt za gradnjo HE Suhadol, Trbovlje in Renke na srednji Savi

Kljub temu, da je Upravno sodišče že leta 2020 zavrnilo ustreznost Akcijskega načrta za obnovljive vire energije (ANOVE) 2010-2020 ravno zaradi pričakovanih negativnih vplivov, ki bi jih imele nove HE na Savi in Muri na naravo, da okoljsko poročilo trenutno veljavnega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) jasno izpostavlja nesprejemljivost gradnje novih HE na srednji Savi, da so škodljivost verige hidroelektrarn na ribe in rečni ekosistem že večkrat potrdili monitoringi Zavoda za ribištvo Slovenije na spodnji Savi, da strateški načrti na nacionalni, evropski in svetovni ravni (slovenska Resolucija o dolgoročni podnebni strategiji do leta 2050 (ReDPS50), Strategija EU za biotsko raznovrstnost za leto 2030 in Global Biodiversity Action Plan (BAP)) […]

Kakšen je pogled strokovnjakov na upravljanje z vodami?

Kakšen je pogled strokovnjakov na upravljanje z vodami?

Na sredini novinarski konferenci v Škofji Loki so strokovnjaki predstavili svoj pogled na upravljanje z vodami v prihodnje, tudi v luči nedavnih avgustovskih poplav. Pod javno pismo se je podpisalo več deset strokovnjakov različnih sfer ter predstavnikov nevladnih in javnih organizacij. Med pripravljalci vsebine in podpisniki s(m)o tako vodarji, gradbeniki kot tudi biologi in naravovarstveniki. Vabljeni k branju! JAVNI POZIV (9. TOČK) PRILOGA POZIVU (OBRAZLOŽITVE TOČK) Kratek povzetek novinarske konference najdete v na spletni strani Slovenskega društva za zaščito voda TUKAJ. Novica na RTVSLO pa je na tej POVEZAVI.

Intervju z Jernejem Stritihom, strokovnjakom za okolje in trajnostni razvoj

Intervju z Jernejem Stritihom, strokovnjakom za okolje in trajnostni razvoj

Vabljeni k branju intervjuja z okoljskim strokovnjakom Jernejem Stritihom. Stritih predstavi svoja stališča o različnih temah – hidroelektrarnah na Savi, zmanjšanju emisij, TEŠ, NEK, govori pa tudi o vlogi politike in lobijev v energetiki. Intervju si lahko preberete v reviji Mladina (23. 06. 2023) ali na tej POVEZAVI. Jernej Stritih je med drugim ustanovitelj svetovalnega podjetja Stritih d.o.o. za področje trajnostnega razvoja, ki sodeluje pri pripravi okoljskega poročila za Nacionalni energetski in podnebni načrt, osnutek katerega je vlada pravkar poslala v Bruselj. Jernej Stritih je bil v prvih letih po osamosvojitvi Slovenije državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor pod vodstvom Mihe Jazbinška. Kasneje je postal prvi predsednik nadzornega […]

Pogovor med zagovornikom prosto tekočih rek in direktorjem Dravskih elektrarn (DEM)

Pogovor med zagovornikom prosto tekočih rek in direktorjem Dravskih elektrarn (DEM)

11. maja 2023 je v Mariboru potekala konferenca Zelena transformacija, namenjena izmenjavi mnenj in stališč glede zelenega prehoda. Pod moderatorsko taktirko novinarke Andreje Kutin iz časnika Večer sta svoje poglede soočila tudi biolog, kajakaš in zagovornik divjih rek Rok Rozman iz Balkan river defence ter generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor, Damjan Seme. Pogovor je tekel o hidroelektrarnah, vplivih na okolje, sodbi za HE Mokrice, emisijah, obnovljivih virih, NEK in oskrbi z energijo. Njunemu pogovoru lahko prisluhnete na tej POVEZAVI.

Kako so ribe na sodišču “premagale” slovensko vlado

Kako so ribe na sodišču “premagale” slovensko vlado

Vabljeni k branju članka na medijskem portalu N1, ki temeljito razčleni problematiko hidroelektrarne Mokrice in njenega umeščanja v prostor. Svoje izjave so za članek podali Aljoša Petek iz PIC (Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja), Rok Rozman iz Balkan river defence ter Brina Sotenšek kot predstavnica skupine Za Savo. Članek si lahko preberete TUKAJ.