Državni prostorski načrt za gradnjo HE Suhadol, Trbovlje in Renke na srednji Savi

Kljub temu, da je

  • Upravno sodišče že leta 2020 zavrnilo ustreznost Akcijskega načrta za obnovljive vire energije (ANOVE) 2010-2020 ravno zaradi pričakovanih negativnih vplivov, ki bi jih imele nove HE na Savi in Muri na naravo,
  • da okoljsko poročilo trenutno veljavnega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) jasno izpostavlja nesprejemljivost gradnje novih HE na srednji Savi,
  • da so škodljivost verige hidroelektrarn na ribe in rečni ekosistem že večkrat potrdili monitoringi Zavoda za ribištvo Slovenije na spodnji Savi,
  • da strateški načrti na nacionalni, evropski in svetovni ravni (slovenska Resolucija o dolgoročni podnebni strategiji do leta 2050 (ReDPS50), Strategija EU za biotsko raznovrstnost za leto 2030 in Global Biodiversity Action Plan (BAP)) izpostavljajo pomen obnove narave kot ključnega dejavnika pri prilagajanju na podnebne spremembe ter kot posebej pomembno izpostavljajo obnovo ekosistemov, ki so ključni za blaženje podnebnih sprememb – med temi so tudi sladke vode in mokrišča,
  • da je Računsko sodišče koncesijsko pogodbo za HE na srednji Savi vzelo pod drobnogled zaradi potencialnih kršitev zakonodaje in postopka (primer: koncesijska pogodba se je v nasprotju s 3. odstavkom 137. člena Zakona o vodah sprejela, še preden je bil za hidroelektrarne sploh sprejet Državni prostorski načrt, namiguje pa tudi na pokrivanje rizikov izgub investitorja z davkoplačevalskim denarjem),
  • da je bil predlog zakona o načinu izgradnje infrastrukture in pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala srednje Save že leta 2018 v Državnem zboru na glasovanju zavrnjen,

Holding slovenske elektrarne (HSE) vsa ta dejstva, rezultate strokovnih raziskav, odločbo sodišča in mnenja strokovnjakov ignorira ter nadaljuje s postopkom sprejemanja Državnega prostorskega načrta za HE Suhadol, Trbovlje in Renke na srednji Savi.

Prejšnji teden so tri nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu, Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS), Eko krog ter PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja oddale svoje pripombe in mnenje glede okoljskega poročila v postopku celovite presoje vplivov na okolje za Državni prostorski načrt za hidroelektrarne Suhadol, Trbovlje in Renke na srednji Savi. Močno upamo, da bodo pripombe o neustreznosti tako okoljskega poročila kot tudi same gradnje novih hidroelektrarn na Savi v postopku upoštevane.

Za Savo!