Javna razprava z ministri: kakšen bo zeleni prehod?

Javna razprava z ministri: kakšen bo zeleni prehod?

Mladi za podnebno pravičnost (MZPP) so 21. junija organizirali odprti sestanek z novima ministroma za okolje in infrastrukturo, g. Brežanom in g. Kumrom. Tema je bila strategija zelenega prehoda. Predstavniki MZPP so ministroma postavili več vprašanj na temo energetike, trajnostnega razvoja, ohranjanja prosto tekočih rek in izboljšanja stanja vodnih ekosistemov (odkupovanje obvodnih zemljišč z namenom dati vodotokom več prostora, odstranjevanje nerabnih pregrad na vodotokih,  … ) in opustitev gradnje novih velikih hidroelektrarn. Ministra na večino vprašanj nista podala točnih in direktnih odgovorov.  Glede novih hidroelektrarn na Savi sta citirala koalicijsko pogodbo, češ da na Muri novih HE ne bo, na srednji Savi pa bodo preučili možnosti. HE Mokrice, ki bi […]