Javna razprava z ministri: kakšen bo zeleni prehod?

Mladi za podnebno pravičnost (MZPP) so 21. junija organizirali odprti sestanek z novima ministroma za okolje in infrastrukturo, g. Brežanom in g. Kumrom. Tema je bila strategija zelenega prehoda. Predstavniki MZPP so ministroma postavili več vprašanj na temo energetike, trajnostnega razvoja, ohranjanja prosto tekočih rek in izboljšanja stanja vodnih ekosistemov (odkupovanje obvodnih zemljišč z namenom dati vodotokom več prostora, odstranjevanje nerabnih pregrad na vodotokih,  … ) in opustitev gradnje novih velikih hidroelektrarn.

Ministra na večino vprašanj nista podala točnih in direktnih odgovorov.  Glede novih hidroelektrarn na Savi sta citirala koalicijsko pogodbo, češ da na Muri novih HE ne bo, na srednji Savi pa bodo preučili možnosti. HE Mokrice, ki bi uničile sotočje Save in Krke, naj bi se zgradile.

Glede naravovarstvenih strokovnjakov v javnih institucijah ministra njihovim mnenjem zaupata, čeprav je znano, da so javne institucije pod močnim vplivom vsakokratne politike in da večinoma niso pripravljene zavrniti za naravo in okolje škodljivih projektov, če bi jih ta zavrnitev lahko stala službe ali položaja.

Pogovor smo zaključili z mešanimi občutki, pod črto pa dobili vtis, da smo v Sloveniji žal še precej daleč od evropskega zelenega prehoda. Glede osveščanja (tudi politikov) o pomenu zdravega okolja za dobrobit človeštva in nenazadnje ekonomije pa nas čaka še veliko dela.