Pritiski na državne institucije v postopku za gradnjo HE Mokrice

V javnost je prišla novica o hudih pritiskih, ki jih je bil deležen Zavod za ribištvo Slovenije (ZZRS) po tem, ko so za izgradnjo hidroelektrarne Mokrice marca letos izdali argumentirano negativno mnenje. Po izdaji mnenja so bili namreč poklicani na zagovor na svoje krovno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mnenje pa se je nato praktično “čez noč” spremenilo v pozitivno. Pa ne le to. Da je nekaj očitno narobe, kaže tudi dejstvo, da so pod negativno mnenje podpisani strokovnjaki, medtem ko so iz pozitivnega mnenja izginili tako vsi strokovnjaki kot tudi strokovno argumentirana vsebina.

V negativnem mnenju je bilo jasno navedeno, da poseg gradnje HE Mokrice ni sprejemljiv zaradi nezadostne zaščite populacije ribe zvezdogleda. Raziskave na spodnji Savi  po izgradnji hidroelektrarn so namreč pokazale, da je zvezdogled iz spodnje Save od Vrhovega do Brežic po izgradnji hidroelektrarn izginil. HE Mokrice kot zadnja v verigi spodnjesavskih elektrarn pa bi populacijo te vrste (in ostalih občutljivih rečnih rib) s tega območja dokončno izbrisala. ZZRS je zato v mnenju predlagal, da se zaradi pričakovanega izginotja te vrste iz celotne spodnje Save zaščiti preostali del populacije v Savi. Vzpostavitev novega zavarovanega območja Natura 2000 na Savi od Kresnic do sotočja s Savinjo bi zagotovila celovitost preostale populacije zvezdogleda in povezanost s Savinjo.

S tem bi obenem tudi dodatno zaščitili srednjo Savo, kar pa nekaterim očitno ni povšeči. Okoljski minister ne skriva svojih apetitov po novi verigi kar 10 hidroelektrarn tudi na tem območju, kar pa bi našo najdaljšo reko in njene prebivalce dokončno uničilo.

Vse to kaže, da smo v naši državi žal še svetlobna leta daleč od spoštovanja neodvisnosti in nepristranskosti strokovnjakov.

Ob tem naj spomnimo tudi na to, da želi okoljski minister z novelami Gradbenega zakona in Zakona o varstvu okolja izdajo negativnih mnenj v prihodnje celo zakonsko preprečiti, kar je nedopustno.

Več o tem še na: http://www.dprs.si/sl/226-mokrice-se-izvajajo-pritiski-na-mnenjedajalce.html