Vabilo: spletni dogodki o načrtovanih hidroelektrarnah na Savi

Vabilo: spletni dogodki o načrtovanih hidroelektrarnah na Savi

Holding Slovenske elektrarne (HSE) namerava na območju srednje Save (med Ljubljano in Suhadolom) zgraditi verigo 10 novih hidroelektrarn (HE). Ob izlivu Krke v Savo pa je načrtovana še ena, HE Mokrice. Skupaj z že obstoječimi HE na Savi bi to pomenilo kar 18 zaporednih jezov od Mavčič do hrvaške meje. Takšen poseg bi pomenil neizogibno kršenje evropske in slovenske naravovarstvene zakonodaje ter pričakovane negativne vplive na okolje, naravo in ljudi. Med 17. februarjem in 10. marcem 2022 vas zato vsak četrtek ob 19h vabimo na spletne dogodke (predavanja, intervjuje). Pridite in izvedeli boste več o pomenu naše najdaljše reke, o tem, zakaj jo je vredno ohranjati zdravo in prosto tekočo, […]