Vabilo: spletni dogodki o načrtovanih hidroelektrarnah na Savi

Vabilo: spletni dogodki o načrtovanih hidroelektrarnah na Savi

Holding Slovenske elektrarne (HSE) namerava na območju srednje Save (med Ljubljano in Suhadolom) zgraditi verigo 10 novih hidroelektrarn (HE). Ob izlivu Krke v Savo pa je načrtovana še ena, HE Mokrice. Skupaj z že obstoječimi HE na Savi bi to pomenilo kar 18 zaporednih jezov od Mavčič do hrvaške meje. Takšen poseg bi pomenil neizogibno kršenje evropske in slovenske naravovarstvene zakonodaje ter pričakovane negativne vplive na okolje, naravo in ljudi. Med 17. februarjem in 10. marcem 2022 vas zato vsak četrtek ob 19h vabimo na spletne dogodke (predavanja, intervjuje). Pridite in izvedeli boste več o pomenu naše najdaljše reke, o tem, zakaj jo je vredno ohranjati zdravo in prosto tekočo, […]

Ob svetovnem dnevu mokrišč 2. 2. 2022

Ob svetovnem dnevu mokrišč 2. 2. 2022

2 februarja praznujemo svetovni dan mokrišč. Pa se kdaj vprašamo, zakaj so mokrišča sploh pomembna in še več, zakaj izginjajo in kako to zaustaviti? Mokrišča se nam morda zdijo nekoristna, toda v resnici imajo zelo pomembno vlogo pri blaženju podnebnih sprememb in čiščenju vode. Prav tako pa zaradi specifičnih razmer predstavljajo pravo bogastvo biodiverzitete. Mokrišča skrivajo v sebi zalogo vode, iz katere se lahko napaja tudi podtalnica. Njihova sposobnost zadrževanja vode je izjemnega pomena še posebej sedaj, ko so suše vse dolgotrajnejše, odtekanje vode s travnikov in polj pa je hitrejše. Mokrišča so naravni filter, ki čisti vodo. Mokrišča predstavljajo zaščito pred poplavami; poplavni travniki in gozdovi lahko sprejmejo velike […]