Ob svetovnem dnevu mokrišč 2. 2. 2022

Ob svetovnem dnevu mokrišč 2. 2. 2022

2 februarja praznujemo svetovni dan mokrišč. Pa se kdaj vprašamo, zakaj so mokrišča sploh pomembna in še več, zakaj izginjajo in kako to zaustaviti? Mokrišča se nam morda zdijo nekoristna, toda v resnici imajo zelo pomembno vlogo pri blaženju podnebnih sprememb in čiščenju vode. Prav tako pa zaradi specifičnih razmer predstavljajo pravo bogastvo biodiverzitete. Mokrišča skrivajo v sebi zalogo vode, iz katere se lahko napaja tudi podtalnica. Njihova sposobnost zadrževanja vode je izjemnega pomena še posebej sedaj, ko so suše vse dolgotrajnejše, odtekanje vode s travnikov in polj pa je hitrejše. Mokrišča so naravni filter, ki čisti vodo. Mokrišča predstavljajo zaščito pred poplavami; poplavni travniki in gozdovi lahko sprejmejo velike […]