Ob svetovnem dnevu mokrišč 2. 2. 2022

2 februarja praznujemo svetovni dan mokrišč. Pa se kdaj vprašamo, zakaj so mokrišča sploh pomembna in še več, zakaj izginjajo in kako to zaustaviti?

Mokrišča se nam morda zdijo nekoristna, toda v resnici imajo zelo pomembno vlogo pri blaženju podnebnih sprememb in čiščenju vode. Prav tako pa zaradi specifičnih razmer predstavljajo pravo bogastvo biodiverzitete.

Mokrišča skrivajo v sebi zalogo vode, iz katere se lahko napaja tudi podtalnica. Njihova sposobnost zadrževanja vode je izjemnega pomena še posebej sedaj, ko so suše vse dolgotrajnejše, odtekanje vode s travnikov in polj pa je hitrejše.
Mokrišča so naravni filter, ki čisti vodo.
Mokrišča predstavljajo zaščito pred poplavami; poplavni travniki in gozdovi lahko sprejmejo velike količine vode, kar pomeni, da je potem poplavni val v strnjenih naseljih manjši. Njihova sposobnost zadrževanja vode omogoča tudi enakomernejše in počasnejše odtekanje vode.
Mokrišča prispevajo tudi k zmanjševanju količine toplogrednih plinov; porabljajo namreč ogljik, dušik in ogljikov dioksid; v mokriščih so ugodni pogoji za rast številnih rastlin, ki omenjene snovi shranjujejo in porabljajo.
Mokrišča torej koristijo tudi nam ljudem. Žal pa tega pogosto ne vidimo, zato čedalje več mokrišč izginja. Eden od pomembnih načinov vzdrževanja mokrišč je prav ohranitev prosto tekočih in čim manj reguliranih rek in potokov. Ko reko zajezimo in/ali reguliramo (torej njeno strugo zravnamo in utrdimo), jo s tem odrežemo od njenih poplavnih travnikov in gozdov. Občasne poplave so naraven pojav in če reka ne more več poplavljati mokrišč, se le-ta počasi izsušijo. In če se reka ne more razliti na poplavne travnike in gozdove, so tudi poplave v naseljih potem hujše, saj se količina vode v strugi ne zmanjša.
Hidroelektrarne reko odrežejo tudi od podtalne vode. Ko začne nivo podzemne vode upadati, pa ravno tako pride do izsuševanja mokrišč.
Ohranjanje in obnovo prosto tekočih rek nam narekujejo tudi smernice evropske komisije v okviru Strategije za biotsko raznovrstnost (Zeleni dogovor) – vse bolj postaja prepoznaven pomen zdravih sladkih voda, od katerih smo močno odvisni tudi mi.
Več o mokriščih si lahko pogledate tudi tule: https://365.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-izobrazevalni-program/174259280