Predstavitev problematike hidroelektrarn županom

Predstavitev problematike hidroelektrarn županom

Problematiko novih hidroelektrarn (HE) na srednji Savi smo tokrat predstavili zasavskim županom v občinah Trbovlje, Hrastnik, Litija in Zagorje ob Savi. Menimo namreč, da je pomembno, da so lokalnim voditeljem predstavljene vse možnosti in verjetne posledice takšnih posegov v Savo. Tako pomembno odločitev, kot je umestitev novih hidroelektrarn na že obremenjeno reko, bo zaradi pričakovanih negativnih vplivov na ljudi, okolje in naravo potrebno res dobro premisliti. Na hidroelektrarnah  – glede na stanje na spodnji Savi – ni pričakovati izobilja novih delovnih mest za lokalne skupnosti. Ravno nasprotno. Gradnja nove verige HE na Savi bi pomenila uničenje reke od Mavčič do hrvaške meje za vse prihodnje generacije. S tem pa bomo […]

Je koncesijska pogodba za hidroelektrarne na srednji Savi sploh zakonita?

Je koncesijska pogodba za hidroelektrarne na srednji Savi sploh zakonita?

V petek, 10.12.2021, je državni zbor na seji Komisije za nadzor javnih financ sklenil, da mora koncesijska pogodba za hidroelektrarne na srednji Savi zaradi potencialnih nezakonitosti v revizijo na Računsko sodišče. Seje so se udeležili tudi predstavniki skupine Za Savo, ki so izpostavili, kaj vse je v pogodbi sporno in zakaj bi bile nove HE na Savi škodljive za okolje in naravo. Koncesijska pogodba za HE na srednji Savi je sporna iz več razlogov:  – Napisana je tako, da omogoča finančno izredno ugodne pogoje za koncesionarja (HSE – Holding slovenske elektrarne d.o.o.) in neugodne pogoje za koncedenta, ki je v tem primeru država.  – Pogodba namiguje na pokrivanje rizikov oz. […]