Je koncesijska pogodba za hidroelektrarne na srednji Savi sploh zakonita?

V petek, 10.12.2021, je državni zbor na seji Komisije za nadzor javnih financ sklenil, da mora koncesijska pogodba za hidroelektrarne na srednji Savi zaradi potencialnih nezakonitosti v revizijo na Računsko sodišče. Seje so se udeležili tudi predstavniki skupine Za Savo, ki so izpostavili, kaj vse je v pogodbi sporno in zakaj bi bile nove HE na Savi škodljive za okolje in naravo.

Koncesijska pogodba za HE na srednji Savi je sporna iz več razlogov:
 – Napisana je tako, da omogoča finančno izredno ugodne pogoje za koncesionarja (HSE – Holding slovenske elektrarne d.o.o.) in neugodne pogoje za koncedenta, ki je v tem primeru država.
 – Pogodba namiguje na pokrivanje rizikov oz. izgub podjetja HSE d.o.o. z državnim –  davkoplačevalskim denarjem. To je v nasprotju tudi z evropsko zakonodajo načelne prepovedi državne pomoči zasebnim subjektom.
  – Koncesijska pogodba pravno-zakonodajno sploh ne bi smela biti sklenjena, preden je opravljena ustrezna presoja vplivov na okolje (na nivoju strateškega načrta) in preden je sprejet državni prostorski načrt. Nič od tega še ni bilo opravljeno oz. sprejeto.