Predstavitev problematike hidroelektrarn županom

Problematiko novih hidroelektrarn (HE) na srednji Savi smo tokrat predstavili zasavskim županom v občinah Trbovlje, Hrastnik, Litija in Zagorje ob Savi. Menimo namreč, da je pomembno, da so lokalnim voditeljem predstavljene vse možnosti in verjetne posledice takšnih posegov v Savo. Tako pomembno odločitev, kot je umestitev novih hidroelektrarn na že obremenjeno reko, bo zaradi pričakovanih negativnih vplivov na ljudi, okolje in naravo potrebno res dobro premisliti.

Na hidroelektrarnah  – glede na stanje na spodnji Savi – ni pričakovati izobilja novih delovnih mest za lokalne skupnosti. Ravno nasprotno. Gradnja nove verige HE na Savi bi pomenila uničenje reke od Mavčič do hrvaške meje za vse prihodnje generacije. S tem pa bomo tako mi kot zanamci prikrajšani za vse koristi, ki jih od Save sedaj imamo  – to so npr. čista površinska in podzemna voda, primeren nivo podtalnice, poplavna varnost, blaženje podnebnih sprememb, šport, turizem (ki pa ima v Zasavju velik potencial in lahko prinaša nova delovna mesta), rekreacija, ribolov in seveda biodiverziteta, ki je temelj vsega.

Stroka se je že večkrat izjasnila proti novim HE na Savi; leta 2018 je Društvo za preučevanje rib Slovenije na državni zbor naslovilo dopis, v katerem so navedeni pravni in okoljski razlogi proti HE na srednji Savi. Pod dopis se je podpisalo (med drugim) 12 doktorjev znanosti in profesorjev z Biotehniške fakultete ter 14 strokovnjakov, ki so bili takrat zaposleni na Zavodu za ribištvo Slovenije. Zakon o energetskem izkoriščanju srednje Save posledično ni bil sprejet. Podoben dopis je na odgovorne organe Republike Slovenije januarja 2021 naslovil tudi inštitut za ohranjanje naravne dediščine Lutra.

Voda je lahko obnovljiva (pa še to je v času vedno pogostejših suš vprašljivo), reka pa prav gotovo ne!

Županom smo izročili tudi “spominek”, ki ga vidite na naslovni fotografiji – primerjavo med muljastim rečnim dnom zajezene spodnje Save in prodnatim dnom prosto tekoče srednje Save.