Predstavitev problematike hidroelektrarn županom

Predstavitev problematike hidroelektrarn županom

Problematiko novih hidroelektrarn (HE) na srednji Savi smo tokrat predstavili zasavskim županom v občinah Trbovlje, Hrastnik, Litija in Zagorje ob Savi. Menimo namreč, da je pomembno, da so lokalnim voditeljem predstavljene vse možnosti in verjetne posledice takšnih posegov v Savo. Tako pomembno odločitev, kot je umestitev novih hidroelektrarn na že obremenjeno reko, bo zaradi pričakovanih negativnih vplivov na ljudi, okolje in naravo potrebno res dobro premisliti. Na hidroelektrarnah  – glede na stanje na spodnji Savi – ni pričakovati izobilja novih delovnih mest za lokalne skupnosti. Ravno nasprotno. Gradnja nove verige HE na Savi bi pomenila uničenje reke od Mavčič do hrvaške meje za vse prihodnje generacije. S tem pa bomo […]