Andreji Slameršek nagrada Wolfganga Staaba

Andreji Slameršek nagrada Wolfganga Staaba

Andreja Slameršek, predsednica Društva za preučevanje rib Slovenije (DPRS) je za svoje izjemno delo 11.novembra prejela nagrado Wolfganga Staaba za ohranjanje narave za leto 2021. Nagrado je prejela za ohranitev edinstvenih in ekološko dragocenih poplavnih pokrajin ob Savi in Muri. Je prva prejemnica nagrade, ki ni Nemka. Slamerškova se že več let bori za ohranjanje prosto tekočih rek in opozarja na okoljsko problematiko hidroelektrarn. Bila je vodja kampanje za ohranitev prosto tekoče Mure, pred kratkim pa je upravno sodišče pritrdilo njeni tožbi glede hidroelektrarne Mokrice na Savi in postopek sporne gradnje vrnilo na začetek. Čestitke in zahvalo za njeno delo izrekamo Andreji tudi v skupini Za Savo!

Poziv Združenim Narodom

Poziv Združenim Narodom

Preko 570 strokovnjakov iz 97 držav sveta spodbujajo Združene Narode h krepitvi zaščite biodiverzitete sladkih voda v času, ko se človeštvo spopada s katastrofalnimi izgubami sladkovodnih vrst in habitatov. https://www.internationalrivers.org/news/press-release-more-than-570-experts-from-97-countries- urge-the-un-to-strengthen-freshwater-biodiversity-protections-as-humanity-faces-catastrophic- losses-of-aquatic-species-and-habitats/

Podpiši peticijo za čisto pitno vodo v Anhovem

Podpiši peticijo za čisto pitno vodo v Anhovem

1100 prebivalcev Anhovega še vedno nima urejenega vodovoda, ki bi bil ločen od industrije in jim zagotavljal čisto pitno vodo. Predstavniki nevladnih organizacij, društev in iniciativ v okviru gibanja Za pitno vodo so se zato odločili za zbiranje podpisov,  obenem pa bodo skupaj s podpisi v državni zbor vložili tudi amandma, v katerem zahtevajo, da se s proračunskimi sredstvi končno uredi nov vodovod v Anhovem. Poslanci bodo namreč že v naslednjih 14 dneh sprejemali državni proračun za prihodnji dve leti. Vabljen/-a, da še danes prispevaš svoj podpis za zagotovitev čiste pitne vode v Anhovem tudi ti: PETICIJA: PITNA VODA ZA ANHOVO

Sodišče odpravilo odločbo o prevladi javne koristi energetike v postopku za gradnjo HE Mokrice

Sodišče odpravilo odločbo o prevladi javne koristi energetike v postopku za gradnjo HE Mokrice

Upravno sodišče je ugotovilo, da je treba najprej izvesti celoten postopek presoje vplivov na okolje in šele zatem postopek prevlade javne koristi nad koristjo ohranjanja narave. Za vse vrste in habitatne tipe območij Natura 2000 Spodnja Sava in Krka s pritoki bo sedaj potrebno izvesti natančno presojo vplivov, ki je bila do sedaj zelo pomanjkljiva in neustrezna. Poleg tega pa mora tudi določiti vse omilitvene ukrepe za vsako vrsto in habitatni tip. Družba HESS navaja že znane argumente v prid gradnji HE Mokrice: energetska samozadostnost Slovenije in poplavna varnost spodnje Save. Čeprav je znano, da bi dale Mokrice zgolj 1% (!) trenutno proizvedene električne energije na leto, in čeprav bi […]