Poziv Združenim Narodom

Poziv Združenim Narodom

Preko 570 strokovnjakov iz 97 držav sveta spodbujajo Združene Narode h krepitvi zaščite biodiverzitete sladkih voda v času, ko se človeštvo spopada s katastrofalnimi izgubami sladkovodnih vrst in habitatov. https://www.internationalrivers.org/news/press-release-more-than-570-experts-from-97-countries- urge-the-un-to-strengthen-freshwater-biodiversity-protections-as-humanity-faces-catastrophic- losses-of-aquatic-species-and-habitats/