Bomo gradili jezove, medtem, ko jih v Evropi odstranjujejo?

Bomo gradili jezove, medtem, ko jih v Evropi odstranjujejo?

Evropske reke so polne jezov. Nedavna raziskava je ugotovila, da je bil v povprečju na vsakem kilometru evropske reke zgrajen vsaj en jez.1 Slednji imajo neizmerno negativne hidrološke in okoljske posledice za naše reke! »Na evropskih rekah je med 0,6 in 1,8 miljona jezov.«2 Ohranjenost evropskih rek je slaba, saj jih le 40 % dosega dobro ekološko stanje in s tem cilje Vodne direktive Evropske unije.3 Med leti 1970 in 2012 so se populacije vrst, ki prebivajo v evropskih mokriščih (reke, jezera, delte) zmanjšale za 81 %.4 Kot posledica jezov, so reke vse manj povezane, hkrati pa se za jezovi nabira kar četrtina vseh sedimetov, ki bi sicer po naravni […]