Predstavitev stališč o novih hidroelektrarnah na seji Državnega zbora

Predstavitev stališč o novih hidroelektrarnah na seji Državnega zbora

V sredo, 15. maja 2024, smo skupaj z več nevladnimi organizacijami predstavili svoja stališča glede novih hidroelektrarn na Savi na 53. nujni seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor v Državnem zboru. Glavna tema seje je bila pospešitev vlaganja v hidroenergijo v Sloveniji, s poudarkom na čimprejšnji izgradnji HE Mokrice in umeščanjem malih hidroelektrarn. Vabljeni k poslušanju stališč prisotnih organizacij in poslancev različnih strank. Razen Piratov, Vesne in Levice večina strank podpira gradnjo novih HE. In to kljub temu, da številne slovenske in tuje raziskave kažejo negativne vplive HE na reke, vlada Roberta Goloba pa se je pred nastopom zavezala k varovanju in ohranjanju biotske raznovrstnosti. Vlada na tem področju […]

Nepremišljeno uničevanje rek pod pretvezo “urejanja”

Nepremišljeno uničevanje rek pod pretvezo “urejanja”

Vabljeni k branju prispevka o protipoplavnih ureditvah vodotokov v Sloveniji. Prispevek je dostopen na tej POVEZAVI. Odličen, strokoven in s terenskimi podatki podkrepljen prikaz tega, kar se z marsikaterim vodotokom dejansko dogaja po lanskih poplavah (pa tudi sicer). Gre za zastarele in škodljive gradbene prakse na račun uničevanja vodnega prostora in spreminjanje vodotokov v tobogane, ki bodo ob naslednjih poplavah tok vode le še pospešili. Težko je verjeti, da so v letu 2024 med najbolj pogostimi vodnogospodarskimi praksami še vedno ravnanje strug, kamnometi in odstranjevanje vegetacije na brežinah. Res ne znamo bolje? Bolj učinkovito, manj škodljivo, bolj sonaravno in bolj dolgoročno poplavno varno?