Predstavitev stališč o novih hidroelektrarnah na seji Državnega zbora

V sredo, 15. maja 2024, smo skupaj z več nevladnimi organizacijami predstavili svoja stališča glede novih hidroelektrarn na Savi na 53. nujni seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor v Državnem zboru.

Glavna tema seje je bila pospešitev vlaganja v hidroenergijo v Sloveniji, s poudarkom na čimprejšnji izgradnji HE Mokrice in umeščanjem malih hidroelektrarn.

Vabljeni k poslušanju stališč prisotnih organizacij in poslancev različnih strank. Razen Piratov, Vesne in Levice večina strank podpira gradnjo novih HE. In to kljub temu, da številne slovenske in tuje raziskave kažejo negativne vplive HE na reke, vlada Roberta Goloba pa se je pred nastopom zavezala k varovanju in ohranjanju biotske raznovrstnosti. Vlada na tem področju ni naredila prav ničesar, nasprotno, stanje je z nadaljevanjem postopka za gradnjo HE Mokrice in HE na srednji Savi ter s povsem neprimernimi in škodljivimi popoplavnimi ukrepi (kanaliziranje vodotokov, goloseki na brežinah, kamnometi,  … ) še poslabšala. Čeprav se je stroka že večkrat izrekla proti in predlagala alternativne, okolju in ljudem prijaznejše rešitve.

Želimo si, da bi katero od državnih vodstev nekoč srečala pamet in da bi videlo dlje od naslednjih volitev. Kaj poslabševanje stanja voda pomeni za nas in generacije za nami, očitno ni pomembno.

ZA prosto tekočo Savo, ZA zdrave slovenske vodotoke!