Masaker rib na drsti – HSE skrbi za vodne habitate?

Masaker rib na drsti – HSE skrbi za vodne habitate?

27. marca 2024 smo na spletnem portalu ZON – Zasavske online novice zasledili članek z naslovom: »Prva naj bi bila v Suhadolu, sledita hidroelektrarni Trbovlje in Renke«. V članku so predstavljeni načrti skupine HSE, ki vključujejo tudi gradnjo HE na srednji Savi. Zaključek članka se glasi: “V skupini HSE poudarjajo, da njihove družbe, ki upravljajo HE na Dravi, Soči in Savi, pri gradnji in energetski izrabi vodnega potenciala rek ves čas upoštevajo okoljevarstvene zahteve in načela trajnostnega razvoja, skrbijo za poplavno varnost ter primeren življenjski prostor in urejene prehode za vodne organizme, otoke za ptice, mokrišča in vodne habitate. Poleg tega tudi redno vzdržujejo energetsko infrastrukturo, tako elektrarn kot brežin […]