Sporna gradnja kolesarske steze na Savi Bohinjki

Sporna gradnja kolesarske steze na Savi Bohinjki

Ob Savi Bohinjki trenutno poteka gradnja kolesarske steze. Kolesarska steza se sliši zelo nedolžno, a v tem primeru temu ni tako. Gre za megalomanski projekt, vreden več milijonov evrov, steza pa po svojih dimenzijah bolj spominja na avtomobilsko cesto. In dimenzijam primerna je tudi razsežnost in škodljiv vpliv posegov v okoliško naravo. Za namene omenjene kolesarske poti, za katero bi marsikje lahko preprosto uporabili že obstoječe makadamske poti, se namreč izvajajo goloseki in škarpe na brežinah slovenskega naravnega bisera, Save Bohinjke. Struge potokov se zasipavajo z gradbenim in odvečnim prodnim materialom, ogromno je poškodovane in uničene vegetacije – ne le na brežinah vodotokov, tudi na gozdnatih pobočjih, ob katerih se […]