Sporna gradnja kolesarske steze na Savi Bohinjki

Ob Savi Bohinjki trenutno poteka gradnja kolesarske steze. Kolesarska steza se sliši zelo nedolžno, a v tem primeru temu ni tako. Gre za megalomanski projekt, vreden več milijonov evrov, steza pa po svojih dimenzijah bolj spominja na avtomobilsko cesto. In dimenzijam primerna je tudi razsežnost in škodljiv vpliv posegov v okoliško naravo.

Za namene omenjene kolesarske poti, za katero bi marsikje lahko preprosto uporabili že obstoječe makadamske poti, se namreč izvajajo goloseki in škarpe na brežinah slovenskega naravnega bisera, Save Bohinjke. Struge potokov se zasipavajo z gradbenim in odvečnim prodnim materialom, ogromno je poškodovane in uničene vegetacije – ne le na brežinah vodotokov, tudi na gozdnatih pobočjih, ob katerih se gradi kolesarska steza.

Mnoge od poti, kjer želijo sedaj speljati kolesarsko traso, so obstoječi in za kolo z gorskimi gumami povsem uporabni makadami, ki so več let obstajali brez škodljivih, da ne rečemo nasilnih posegov v vodotoke in gozdnata pobočja. Zakaj je torej sedaj kar naenkrat potrebno iz njih narediti traso v širini (in razsežnosti vplivov) avtomobilske ceste?

Morda najbolj presenetljivo pa je, da se s posegi strinjata obe občini  – tako Bled kot Bohinj, ki jima varovanje edinstvenih lokalnih biserov (zaradi katerih turisti tja tudi prihajajo), očitno ni niti malo pomembno.

Nekaj novinarskih prispevkov na to temo:

Kolesarska pot Bled–Bohinj: se uničuje narava? – 24ur.com

Gorenjski glas | Poseg v naravo odločno prevelik

Upamo, da se bo katera od pristojnih inštitucij zganila in proces gradnje zaustavila. Morda pa bomo (tako kot je to pri nas v zadnjih letih že ustaljena praksa in očitno tudi edina pot, ki domačinom preostane) dobili še kakšno lokalno civilno iniciativo, ki bo pravico vzela v svoje roke.