Zbiranje fotografij posegov na vodotokih

Zbiranje fotografij posegov na vodotokih

Ureditve vodotokov se pogosto ne izvajajo tako, kot bi bilo smotrno – tako z vidika protipoplavne varnosti za ljudi kot z vidika koristi za reke. To se še posebej vidi sedaj, po lanskih poplavah. Kupi davkoplačevalskega denarja gredo za “urejanje”, kar pa žal pogosto pomeni samo, da se iz vodotokov delajo tobogani (izravnava struge, goloseki na brežinah, omejevanje vodotoka v (pre)ozko korito s kamenjem ali betonom) – to pa je idealno za pospešitev in povečanje moči poplavnih valov! Pri Balkan river defence so z željo po podrobnejšem vpogledu v stanje na terenu pripravili spletni obrazec, preko katerega lahko vnesete fotografije posegov na vodotokih, ki jih opazite na terenu. Obrazec za […]