Srečanje ob Savi s Špelo Kaplja

Srečanje ob Savi s Špelo Kaplja

“Sava je hrbtenica Slovenije. In zajezena reka ponazarja državo z ukrivljeno hrbetnico.” (Špela Kaplja) Pripovedovalka in pisateljica Špela Kaplja nas je tokrat odpeljala k Savi. Naši najdaljši reki namreč grozi postavitev nove verige hidroelektrarn na njenem srednjem toku, kjer zdaj še teče svobodno, četudi manj kot nekoč. Če se napovedi uresničijo, se Savi in njenim habitatom obetajo bridki časi. O posledicah, ki jih za rečni ekosistem in za človeka predstavljajo hidroelektrarne, je podrobneje spregovorila biologinja Brina Sotenšek. Upamo, da bomo (s pokončnimi hrbtenicami!) uspeli zaščititi Savo in da bodo v njeni lepoti ter številnih dobrobitih, ki nam jih nudi, lahko uživali tudi prihodnji rodovi.