Tiskovna konferenca skupine Za Savo

Skupina Za Savo je danes ob naznanitvi začetka svojega delovanja izpeljala tudi tiskovno konferenco.

Glavni poudarki tiskovne konference, ki je potekala prek spleta, so bili:

Devet nevladnih organizacij, gibanj in civilnih iniciativ, združenih v skupino Za Savo, smo na današnji tiskovni konferenci predstavili svoja stališča glede koncesijske pogodbe za gradnjo HE na srednji Savi. Kot civilna družba imamo nalogo, da vstopamo v postopke in v njih zastopamo koristi tako narave, kot ljudi ter tako zagotavljamo transparentnost in spoštovanje veljavne zakonodaje. Za začetek smo pod drobnogled vzeli koncesijsko pogodbo in sporazum z občinami.

Prepričani smo, da se z nekaterimi določili pogodbe vnaprej ustvarja pritisk na nepristransko celovito presojo vplivov projekta na okolje in predvideva celo potencialno nezakonit postopek. Neobičajna je tudi praksa, da se koncesijska pogodba podpisuje še pred pravnomočno sprejetim Državnim prostorskim načrtom (DPN). To predstavlja tvegano gospodarjenje s proračunskimi sredstvi, saj bi koncesionar (HSE) lahko dobil stroške izdelave  DPN povrnjene, če bi se izkazalo, da hidroelektrarne zaradi okoljevarstvene ali naravovarstvene zakonodaje ne bodo smele biti umeščene v prostor. Sprašujemo se, ali je tovrstno razpolaganje z državnim premoženjem in pokrivanje rizikov ter izgub gospodarskega subjekta z javnimi sredstvi zakonito in v skladu z načelom gospodarnega ravnanja z državnim premoženjem? HSE ter Ministrstvo za okolje in prostor tako že v naprej ustvarjata ozračje, v katerem bi vsako zahtevo po večji transparentnosti, spoštovanju naravovarstvene ali okoljevarstvene zakonodaje ali strokovne argumente proti gradnji HE na srednji Savi, lahko označili kot zapravljanje denarja iz državnega proračuna.

Koncesijsko pogodbo spremlja še sporazum z občinami, ki vsebuje program izvedbe infrastrukturne ureditve v občinah so-podpisnicah. Prepričani smo, da je državno in lokalno infrastrukturo  mogoče izboljšati tudi brez gradnje hidroelektrarn, če je za to politična volja.

Na Ministrstvo za finance, Računsko sodišče in Komisijo za preprečevanje korupcije smo  glede koncesijske pogodbe naslovili ustrezna vprašanja. Zahtevamo namreč, da odločanje o porabi davkoplačevalskega denarja in posegih v skupno (državno) posest poteka transparentno in demokratično ter da se pri tem spoštuje dejstva in veljavno zakonodajo.