Sodišče prejelo prevod študije kot dokaz proti gradnji HE Mokrice

Upravno sodišče je 19.1.2023 pravočasno prejelo s sodnim tolmačem overjeni prevod magistrske naloge z naslovom:

Zelena preobrazba: načrt razogljičenja za slovenski elektroenergetski sistem in njegove makroekonomske posledice (avtor: Izidor Ostan Ožbolt, 2022)

Prevod bo služil kot dokazno gradivo zoper smiselnost gradnje HE Mokrice.

Trenutno je v teku že četrta tožba proti sporni in pravno neutemeljeni gradnji hidroelektrarne Mokrice. Vse tožbe do sedaj je vložilo Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS), ki se že več let bori za ustavitev za okolje, naravo in ljudi škodljive in zakonsko sporne gradnje.

DPRS je s strokovnimi in pravno podkrepljenimi argumenti do sedaj uspelo dobiti že vse tožbe v prid ohranitvi Save pod Brežicami. Če bo sodišče tudi tokrat prisluhnilo argumentom, obstaja velika verjetnost, da se sotočje Krke in Save ohrani in da HE Mokrice ne bo.

Pomemben argument tekom postopka je tudi omenjena magistrska naloga (v angleščini jo lahko preberete na povezavi: https://zelenatransformacijaees.si/), ki kot edina študija v Sloveniji predstavlja in argumentira dejstva o tem, zakaj hidroelektrarna Mokrice (in ostalih 10-12 načrtovanih HE na srednji Savi) ni rešitev za zagotovitev dodatnih potreb Slovenije po električni energiji ter tako ni smiselna niti v energetskem niti v ekonomskem smislu.

Vendar pa kot dokazno gradivo omenjena naloga šteje le sodno overjena in prevedena v slovenščino.

Donacije, zbrane decembra 2022 preko Balkan river defence, so omogočile prevod študije in nadaljevanje sodnega postopka v bran reki Savi.

Držimo pesti, da sodišče odloči v prid spoštovanju slovenske in evropske zakonodaje in ohranitvi naše najdaljše reke! Za prihodnost, za čisto površinsko in podzemno vodo, za ohranjeno naravo in okolje, ZA SAVO!