Sonaravni načini za doseganje poplavne varnosti – primer Sore

Škofjeločani, povezani v civilno iniciativo Varuhi Sore, so se odločili postaviti za domačo reko Soro, ki ji v okviru protipoplavne zaščite grozijo škodljivi posegi. Ob podpori posameznikov, strokovnjakov in različnih organizacij, ki se ukvarjajo z varstvom narave, pozivajo k spremembam zastarelih in škodljivih praks rečnih regulacij.

Da bi širši javnosti podrobneje predstavili svoja stališča, v sodelovanju z Varuhinjami rek in Mladimi za podnebno pravičnost organizirajo okroglo mizo z vrhunskimi strokovnjaki s področja biologije in varstva narave. Dogodek se bo začel z uvodnim predavanjem biologinje dr. Polone Pengal, z naslovom Prednosti naravnih rek. Pogovora se bosta udeležila še mag. Aljoša Petek, pravni strokovnjak za varstvo okolja, ter dr. Mihael J. Toman z Biotehniške fakultete, vodil pa ga bo Izidor Ostan Ožbolt (MZPP). Po okrogli mizi bo odprt prostor za razpravo.

Ker je tematika aktualna širom celotne Slovenije, ste na okroglo mizo in razpravo vabljeni vsi, ki si želite odpreti obzorja in na koncept rečnih regulacij ter zastarelih praks urejanja vodotokov pogledati širše.

Kot poudarjajo Varuhi Sore, je namen dogodka “iskanje konstruktivnega dialoga med prebivalci območja ob Sori, občinskimi oblastmi, strokovnjaki za naravo ter odločevalci na državni ravni. Prepričani smo, da obstajajo ugodnejše možnosti za pristopanje k protipoplavni ureditvi povodja, ki lahko kvalitetno in trajnostno zaščitijo prebivalce, hkrati pa podpirajo življenje, ki je vezano na reko in z njo povezane ekosisteme.”