Poslanci na predlog vlade odločajo o poslabšanju varnosti pitne vode

Danes so organizacije Eko krog, Eko Anhovo in CI Danes javnost seznanile z novo uničujočo potezo vlade.

Vlada namreč po skrajšanem postopku parlamentu predlaga spremembe Zakona o vodah, s katerimi bi zaradi parcialnih ekonomskih koristi naše vodne vire, vključno s pitno vodo, izpostavili posegom z negativnim vplivom na naravo, okolje in zdravje ljudi.

Obstoječi Zakon o vodah ščiti vodne vire pred ogrožanjem kakovosti voda ali vplivom na njihovo izdatnost in pretočnost. S predlaganimi spremembami bodo dovoljene izjeme, po katerih bi bila na vodovarstvenih območjih dovoljena gradnja in delovanje naprav namenjenih proizvodnim dejavnostim, v katere so lahko vključene tudi nevarne snovi in za katere je potrebno okoljevarstveno soglasje. Na vodnih in priobalnih zemljiščih bodo omogočile gradnjoposlovnih objektov, parkirišč, stavb za promet, itd. Vodna telesa so med seboj povezana, voda pa onesnaženje prenaša hitreje in intenzivneje kot katerikoli drugi medij. Neskončno kratka je lahko pot med strugo vaškega potoka in našo pipo.

Kaj se bo zgodilo v praksi, kaže primer iz Kanala ob Soči. Spremembe zakona bi omogočile legalizacijo do sedaj nelegalne prakse z oskrbo s pitno vodo več kot 1000 prebivalcev. V vodarni Močila se je več let brez ustreznega vodnega dovoljenja uporabljalo vodni vir v neposredni bližini parcelne meje industrijskega območja cementarne, ki je pravzaprav črpališče tehnološke vode. Če bodo predlagane spremembe Zakona o vodah sprejete, se bo to stanje legaliziralo, v ničemer pa prispevalo k boljši kakovosti pitne vode za prebivalce. Bodo pa spremembe odprle možnost, da se podobno in popolnoma legalno lahko zgodi kjerkoli v državi, na kateremkoli vodovarstvenem območju.

Zakon o vodah se sprejema z oznako, da gre za manj pomembne spremembe predpisov. O njih naj bi jutri (9.3.2021) že razpravljal Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor.

Nevladne organizacije zato poslance pozivajo k umiku predlaganih sprememb Zakona o vodah ter ohranitvi vseh varovalk za zaščitno vodnih virov brez vsakršnih izjem.

Tule si lahko ogledate poziv, ki so ga omenjene tri organizacije poslale poslancem, ki bodo jutri odločali o tej izjemno pomembni zadevi.

Zakon o vodah - poziv poslancem DZ