Društvo za preučevanje rib Slovenije vložilo tožbo proti projektu HE Mokrice

Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) je na Upravno sodišče pred dnevi vložilo tožbo, s katero izpodbija sklep (bivše) vlade iz maja 2022, ki bi omogočil postavitev hidroelektrarne Mokrice pod sotočjem Krke in Save. Sodišču so podali tudi zahtevo za izdajo začasne odredbe, s katero bi do končne razsodbe zadržalo začetek gradnje.

Nova, majska odločba je procesno sporna že v točki, da jo je bivša vlada sprejela v času odhajanja in s tem opravljanja t. i. tekočih poslov, ko lahko na podlagi razsodbe Vrhovnega sodišča odhajajoča vlada sprejema le odločitve, nujne za delovanje države, ne sme pa začenjati večjih in pomembnejših dejavnosti na novo oziroma sprejemati dokončnih političnih odločitev. Vsebinsko odločba med drugim ne vsebuje mnogih strokovnih podlag in osnovnih ihtioloških raziskav, na katerih manjko je opozarjala že prejšnja razsodba Upravnega sodišča.

Poleg tega je vlada odobrila gradnjo HE Mokrice kljub temu, da je ravno MOP dovolil izgradnjo predhodne HE Brežice ob pogoju, da ne bo prišlo do posega v sotočje Krke in Save. Projekt HE Mokrice pa posega ravno v to sotočje. Država tako zanika zaveze, ki jih je postavila sama.

HE Mokrice bi bil prvi za okolje škodljiv projekt, pri katerem se vlada sklicuje na prevlado javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave. Uporabo te prevlade evropska Habitatna direktiva dovoli le, če ni nobene druge alternative.

Vlada torej skuša državljane s to odločbo prepričati, da se 1% letnih potreb po elektriki v Sloveniji ne bi dalo proizvesti drugače kot z uničenjem Save. Da to ne drži, potrjuje že okoljsko poročilo za Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), kjer je zapisano, da je ciljni delež  elektrike iz obnovljivih virov energije (27%) možno doseči ne le brez HE Mokrice, ampak tudi  brez izgradnje načrtovanih novih HE na srednji Savi.