Bliža se sodna obravnava glede gradnje HE Mokrice

Bliža se sodna obravnava glede gradnje HE Mokrice

Na 22. marec 2023, svetovni dan voda, bo Upravno sodišče odločalo o sprejemljivosti gradnje hidroelektrarne Mokrice na Savi pod Brežicami. HE Mokrice bi bila zadnja v verigi šestih hidroelektrarn na spodnji Savi. Raziskave Zavoda za ribištvo Slovenije so tekom več let pokazale izjemno negativne vplive že obstoječih spodnjesavskih hidroelektrarn na reko Savo in njen ekosistem. Številne domorodne in zavarovane vrste so iz reke po izgradnji HE izginile ali pa so njihove populacije v upadanju. Da seveda ne omenjamo kalne in zamuljene vode, pregrevanja v poletnem času in spremenjenega kisikovega režima v reki. Upamo, da bomo zadnji prosto tekoči del spodnje Save le ohranili za prihodnje generacije! Ta del je tudi […]